Met behulp van uw eigen iba zelf het afvalwater zuiveren. Het zgn helofytenfilter maakt gebruik van de natuurlijke eigenschappen van oeverplanten zoals riet en steenwol uit de tuinbouwschema helofyten filter
schema helofyten filter

Het afvalwater moet eerst door een vetafscheider. Hierin blijven de stollende vetklonten uit het afkoelende water achter. Dan komt het water in een voorraadput. Van hieruit wordt er regelmatig een beetje water op het filter gepompt. Het gezuiverde water stroomt door een monsterputje of in de sloot. Of in de zakput of in de vijver.Uit de vijver kan water voor hergebruik gepompt worden.

Het lichtgewicht helofytenfilter

Dit type filter is ontwikkeld door de stichting De Twaalf Ambachten. Het Filter maakt gebruik van steenwol,dat ook in de glastuinbouw gebruikt wordt. Het is veel lichter als het meestal gebruikte zand en heeft een groot oppervlak per m3. Vandaar dat er 160 liter per m2 per 24 uur gezuiverd kan worden. De door de stichting uitgevoerde testen laten een resultaat zien,dat ruimschoots voldoet aan de klasse 2 normen voor kleine afvalwater behandelingsinstallaties. Het voldoet zelfs aan de normen voor de grootste installaties behalve voor het nitraatgehalte. {De iba klasse 2 eisen hebben geen norm voor het nitraatgehalte}.

De achtkanter & tien & de twaalfkanter of meer kanten
acht kanten rietfilter
acht kanten rietfilter

Deze lichtgewicht helofyten filters worden geleverd door Tecnisch bureau HAMAR. Het filter wordt opgebouwd uit acht, tien of twaalf geisoleerde panelen. Ook de bodem wordt geisoleerd. Er in komt een hoogwaardige ruwe folie. Langs de ruwe kant kunnen geen kortsluitstromen ontstaan. De onderste laag bestaat uit schelpen waarin het uitstroomfilter zit. De middenlaag bestaat uit nieuwe steenwolbrokjes gemengd met ijzer poeder voor fosfaatbinding en hennepsnippers als start koolstofbron tot er genoeg wortels zijn. Er in komen rietwortels of er worden rietplantjes in geplant. Het riet en ev. andere planten zoals biezen of papyrus(binnen) Iris etc.vormen veel wortels in de steenwol. De wortels en de steenwol zorgen voor een rijk biologisch leven. Per gram goed doorgroeid filtersubstraat kunt u rekenen op 600 miljoen bacterien, 400.000 schimmels, 100.000 algen en 1,5 miljard protozo'n behorend tot 5000 verschillende soorten zoals Deens onderzoek uitwees.( In een r.w.z.i. doen slechts 500-600 soorten het werk) De bovenste laag is gemaakt met schelpen en gebroken schelpen om regenwormen te weren. Deze groeien zo goed in het grijze water dat ze de buizen verstoppen. Halverwege deze laag komt een ster van sproeibuizen voor het inpompen van het te zuiveren water. De bovenkant van deze laag blijft droog. Er is dus niets te ruiken en er is geen kans op het verspreiden van ziektekiemen. Het water stroomt er in ca 15 minuten doorheen.

 

 

De achtkanter
acht kanten rietfilter
acht kanten rietfilter
 • Heeft een oppervlak van 1,2 m2
 • Een zuiveringscapaciteit van 192 liter per 24 uur
 • prijslijst op aanvraag afhankelijk van de hulp bij bouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

twaalf kanten rietfilter
twaalf kanten rietfilter
De twaalfkanter
 • Heeft een oppervlak van 2,8 m2
 • Een zuiveringscapaciteit van 448 liter per 24 uur
 • prijslijst op aanvraag afhankelijk van hulp bij bouw

Van wege de opbouw en de isolatie kan het filter boven de grond staan.Wij adviseren het zover in te graven dat het gezuiverde water nog zonder te pompen kan wegstromen.

De pomp

Voor een optimale zuivering moet het opgebrachte water goed verdeeld worden over het filteroppervlak.Dat gebeurt met een ster van sproeibuizen. Een buis per kant. De pomp moet genoeg leveren om uit alle gaatjes nagenoeg even veel water te laten stromen. Als pomp levert Technisch bureau Hamar een goede kwaliteit dompelpomp met drijver aan een hefboom arm met een capaciteit van 200 liter per minuut en een maximale opvoerhoogte van 6,5 meter. Opgenomen vermogen: 350 Watt.

De pompsturing

Omdat het water in ca 15 minuten door het filter stroomt wordt er per 20-40 minuten de kleinste hoeveelheid, nog goed te verdelen, water op het filter gepompt. De pomptijd is ca 10 seconden en wordt ter plaatse vast gesteld en ingesteld. Het hangt namelijk af van het volume van de toevoerleiding. De toevoerleiding moet zo gelegd worden dat hij steeds weer leegstroomt in de voorraadput of in het filter, zodat bevriezen wordt voorkomen. Dus moet de leiding steeds weer gevuld worden voordat er water op het filter komt. Dat is energie verlies. Gelukkig is dat weinig.(Ca 0,8 kwh per jaar). De pauzetijd kan zo worden ingesteld dat de voorraadput overdag voller wordt en dat pas s'nachts de vlotter droog valt. De pompwerking schakelt dan uit. Als pompsturing levert Technisch bureau Hamar een electronisch tijdrelais in een kastje met stroomsnoer en stekker en een snoer met contrastekker voor de contactstop(stekker) van de pomp. Dit relais is in te stellen op een pomptijd van 5 tot 20 seconden en een pauze tijd tussen 20-45 minuten. Het filter kan wekenlang zonder toevoer in de vakantie.

De voorraadput

In deze put wordt het te zuiveren water opgezameld. De aanvoer is stootsgewijs. De toevoer aan het filter kan dan gelijkmatig over het etmaal verdeeld worden. Wij adviseren een tankinhoud van 2 piekdag producties of 3 gemiddelde dagen productie. Bij een zeldzame storing van de pompwerking kan het afvalwater nog enige tijd opgezameld worden in die tijd kan de storing verholpen worden. Bijvoorbeeld de stroom is uitgevallen. Of een aardlek kan de groep waar de pompsturing op zit uitschakelen. Of men heeft het stopcontact waar de pompsturing op zat ergens anders voor gebruikt etc.
Als voorraadput levert technisch bureau Hamar een recipijp van 500 mm diameter en 2 meter lang met bodem en deksel en waarschuwingsdrijver. Deze heeft een inhoud van 270 liter als hij tot een hoogte van 1500mm gevuld wordt

Andere adressen:

 • Lensink Soesterberg voor betontanks 034 6351426
 • de Wildkamp.nl 0900 9250

Kunststoftanks:

 • BrinkVoswater.nl 0522 48090
 • Rietland.com 013 5446599
 • Ecofyt.nl 0499 550328
De Vetafscheider

Het afvalwater uit de keuken moet eerst door een vetafscheider. Hierin blijven de stollende vetklonten uit het afkoelende water drijvend achter. Dat wordt door bacterien afgebroken deels tot slib dat op de bodem achter blijft. Ook dat wordt afgebroken. Eens per jaar moet gecontroleerd worden of de sliblaag te dik wordt. Dan zou het mee kunnen stromen. In dat (zeldzame) geval zal het er uitgehaald moeten worden. De vetafscheider wordt in de regel in de afvoerleiding buitenshuis geplaatst. Dat betekent ca 60 cm diep. Hij moet dan bestand zijn tegen gronddruk en tegen opdrijven. Anders is er wel iets te construeren.
Adressen zie bij voorraadput

Hergebruik

Het gezuiverde water voldoet ruimschoots aan de normen voor lozing in de bodem of op oppervlakte water. Ons filter heeft echter geen officieel certificaat. Dat is voor ons onbetaalbaar. Lozen op een vijver geldt als een nullozing. U loost niets en heeft dus geen vergunning nodig. Het water uit de vijver kunt u opnieuw gebruiken voor bijvoorbeeld het beregenen van de tuin, de buitenkraan, de wasmachine (mooi zacht water) en eventueel het spoeltoilet. Hiervoor heeft u een inlaatfilter en een hydrofoor installatie nodig. Kosten ca 250-350 euro. U bespaart aan drinkwater gemiddeld ca 53 liter pppd. Het water dat via het filter in de vijver komt voldoet aan de zwemwater norm.

Het toilet

Als toilet bevelen wij u aan een GFT - toilet of een composttoilet (zie elders op de website). De urine afvoer kan met het afvoerwater van de wastafel mee en geldt als grijsafvalwater. De hoeveelheid afvalwater is dan ca 90 liter per persoon per dag. Beter is bij het bepalen van de hoeveelheid afvalwater uit te gaan van de rekening van het waterbedrijf. Hierop staat de hoeveelheid gebruikt drinkwater. Als u nog een spoeltoilet gebruikt en u wilt overgaan op een composttoilet of een GFT - toilet kunt u 32 liter per persoon per dag aftrekken. Voor omrekenen geldt 1m3 per jaar =2,74 liter per dag. Als u een spoeltoilet wilt (blijven) gebruiken dan heeft u ook een relatief (1000-2000 liter) kleine septictank nodig. Zo blijven er genoeg makkelijk afbreekbare stoffen over voor het microbiologische leven in het helofytenfilter. De verblijftijd kan kort zijn omdat er nog een filter achter komt. Na dat filter is het aantal collibacterien sterk gedaald. Wel produceert een spoeltoilet gemiddeld 32 liter per persoon per dag dat ook gezuiverd moet worden. Het filter moet dan groter worden of u moet er een apart filter en pomp met sturing voor gebruiken.

Voorbeeld situatie 1

Een woning bewoont door vijf personen zonder spoeltoilet levert gemiddeld 5x 90 =450 liter grijsafvalwater hiervoor is nodig: 1 GFT - toilet 485,-- ;vetafscheider ca 400,--/600,-- ;voorraadtank 1500 liter ca 300/500
Twaalfkanter 900,-- ;pomp 200,-- ;stuurrelais 80,--
Daar komt bij transport 200,-- ; leidingwerk; monsterputje; graafwerk, installeren etc.
totaal ca 3000 euro

Voorbeeld 2

Een voormalige boerderij met twee personen en een grote gierput heeft nodig: Dompelpomp in de gierput 200,--; Stuurrelais 80,--; een twaalfkanter 900,--; transport + opstellen; Leiding werk en installatie totaal ca 1800,--